Header image  
Knowledge, Research & Development  
line decor
  
line decor
 
 
 
 

    Download Paper

26 27 กันยายน 2553 กลุ่ม PRU ได้ส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมประกวด ณ สภาวิจัยแห่งชาติ

2009-Aug-19 สวทช.ภาคเหนือร่วมกับทีมวิจัย PRU จัดสัมนนา ระบบกำจัดอนุภาคแขวนลอยจากเตาเผาเชิงไฟฟ้าสถิต์ โดยมีตัวแทนจากท้องถิ่น (เทศบาล ต.บ้านธิ เทศบาล ต.มะเขือแจ้ จ.ลำพูน) ตัวแทนภาคเอกชน (บ.เฟบิก) อาจารย์ และนักศึกษา รวม 20 ท่านร่วมสัมมนาดังกล่าว

สรุปผลการสัมมนา ทางเทศบาลฯ จ.ลำพูนได้รับมอบเตาเผาขยะขนาดการเผาไหม้ 900 kg/hr จำนวน 13 เครื่องในโครงการนำร่อง แต่ยังไม่สามารถดำเนินการเผาได้เนื่องจากยังขาดข้อมูลการปล่อยควันเสียออกสู่บรรยากาศ จึงได้ขอความช่วยเหลือ จาก สวทช.ภาคเหนือในการสนุบสนุนการวิจัย เครื่องกำจัดอนุภาคแขวนลอยจากเตาเผาขยะ โดย ดร.พานิช อินต๊ะ ตัวแทนกลุ่มวิจัย PAIL ได้เสนอให้การช่วยเหลือด้านการวิจัย และทาง สวทช.ภาคเหนือ ยินดีให้ความร่วมมือและสนับสนุนต่อความต้องการดังกล่าว

เอกสารประกอบการสัมมนา ตามหัวข้อต่างๆ